Het complete proces van Business Development Support voor MKB bestaat uit 12 stappen. In elke stap worden een aantal activiteiten uitgevoerd die de succesvolle invoering en exploitatie van het nieuwe (of vernieuwde) businessmodel een stap dichterbij brengt. Elke stap heeft daarom één of meerdere resultaten (meetpunt) die aan het einde van die stap moeten zijn bereikt. Tijdens een maandelijks voortgangsoverleg worden de activiteiten en resultaten besproken en worden, indien nodig, op basis van voortschrijdend inzicht extra acties ingepland, planningen aangepast en doelen bijgesteld.

Het gaat uiteindelijk om het eindresultaat en niet om de weg daarnaartoe.

In het onderstaande schema is een opsomming gemaakt van een standaard traject dat uiteraard kan worden aangepast aan de specifieke situatie van uw organisatie.

Het stappenplan kent twee delen: in het eerste halfjaar kijken we naar de huidige organisatie en sluiten we af met een interventieplan met verbetermaatregelen. In het tweede halfjaar gaan we aan de slag met het identificeren van nieuwe kansen en het ontwerpen van een nieuw businessmodel.

 

12stappen2