Bij de voorgestelde werkwijze is het lastig om te voorspellen waar en wanneer in het proces het zwaartepunt van de activiteiten ligt. De ene keer moeten we eerst de interne organisatie “finetunen”, een andere keer kost vooral het goed specificeren van de klantbehoefte veel tijd.

Bij business development support past dan ook geen afrekening op basis van “uurtje-factuurtje”; het gaat om het resultaat.

Een abonnement kost voor de standaard aanpak € 960,- per maand excl. BTW.

Daarin is in beginsel alles inbegrepen. Alleen wanneer er duidelijk en vooraf besproken extra inspanningen moeten worden verricht kan dat apart worden berekend en dan altijd in een vooraf overeengekomen vast bedrag (lumpsum).

Wel is het mogelijk dat er voor specifieke activiteiten externe inhuur mogelijk is.

Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor expertise op het gebied van ICT (bouwen van een website of community), investeringen in opleidingen of kosten verbonden aan het ontwikkelen van een product of inkoop van beschermde technologie (technologische innovatie). Voor dat laatste geval zijn overigens meestal ook subsidies beschikbaar. Voor het vinden en aanvragen van subsidies werkt Catenova samen met MRK ONE, een subsidieadviesbureau dat op no-cure, no-pay basis werkt: als er geen subsidie wordt verstrekt, betaalt u ook niets.

Indien in de voorbespreking duidelijk wordt dat de standaard aanpak niet passend is, wordt het maatwerk. In dat geval zullen prijs en duur van het abonnement worden aangepast aan de ontworpen aanpak.