Catenova richt zich op het begeleiden van bedrijven bij het verbeteren en vernieuwen van hun businessmodel en het helpen van ondernemers bij de ontwikkeling van hun bedrijf. In goed Engels noemen we dat Business Development Support.

Catenova schrijft geen adviesrapporten en verkoopt ook geen opleidingen of seminars. We gaan gewoon voor u aan het werk. Samen met u en uw medewerkers. We analyseren de organisatie, verkennen de omgeving, praten met uw (potentiële) klanten en bedenken een plan om al deze inzichten te vertalen naar een manier waarop u met uw organisatie en strategische partners meer toegevoegde waarde kunt creëren voor uw klanten. Soms zal dat voor bestaande klanten zijn, maar vaak ook voor nieuwe klanten.
En dan gaan we het doen!

Het is onze taak om dit proces te coördineren, de voortgang te bewaken en te zorgen dat de afgesproken resultaten worden bereikt. Feitelijk kun je dus zeggen dat er wordt gewerkt als een (extra) medewerker die zich helemaal toelegt op de groei van uw bedrijf. In tegenstelling tot de “snelle jongens” die op basis van een quickscan een adviesrapport schrijven en snel door gaan naar de volgende klant, werkt Catenova volgens het principe van “slow consulting” [1] . Geen korte betrokkenheid tegen een (relatief) hoge projectvergoeding maar een abonnementsmodel met een vast maandtarief.
Waarom dat voor u interessant is? De lees hier de voordelen van een abonnement

[1] De term slow consulting is overgenomen van Arjan Yspeert die daar een zeer lezenswaardig boek over heeft geschreven. Arjan definieert slow consulting als: “het verbeteren van de situatie van de opdrachtgever over een lange termijn, door middel van interventies die passen bij het tempo en de aard van die opdrachtgever. Dit als reactie op de gebruikelijke vorm van adviseren waarbij adviesbureaus in zeer korte tijd trachten het probleem van de opdrachtgever op te lossen zonder diepgaand begrip voor die opdrachtgever en zijn specifieke omstandigheden” Voor meer informatie zie: www.devrijeadviseur.nl